Triniaeth trwy gyfrwng y Gymraeg

Fel Cymro sy’n siaradwr rhygl yn yr iaith, mae Mr. Williams yn falch iawn i allu ymdrin â chleifion trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae Mr. Williams yn gweld hwn fel rhan hanfodol o’i wasanaeth i unigolion o’r boblogaeth Cymreig sydd eisiau trafod materion o’i driniaeth yn yr iaith y maent yn teimlo y mwyaf cyffyrddus ynddi.

 

Triniaeth trwy gyfrwng y Gymraeg